Planning en Control Instrumenten

Planning en Control Instrumenten

Planning en control instrumenten zijn essentiële tools voor organisaties om hun doelen te bereiken en hun prestaties te meten. Deze instrumenten helpen bij het plannen, monitoren en bijsturen van activiteiten en processen binnen een organisatie. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de verschillende planning en control instrumenten en hun belang voor organisaties.

Wat zijn planning en control instrumenten?

Planning en control instrumenten zijn hulpmiddelen die organisaties gebruiken om hun activiteiten te plannen, te monitoren en te beheersen. Deze instrumenten stellen organisaties in staat om hun doelen en strategieën te vertalen naar concrete acties en om de voortgang en resultaten van deze acties te meten. Ze bieden inzicht in de prestaties van een organisatie en helpen bij het nemen van beslissingen om de prestaties te verbeteren.

Enkele veelgebruikte planning en control instrumenten zijn:

 • Budgettering: Het opstellen van een budget om de financiële middelen van een organisatie te plannen en te controleren.
 • Managementrapportages: Het regelmatig rapporteren van relevante informatie aan het management om de voortgang en prestaties te monitoren.
 • Key Performance Indicators (KPI’s): Meetbare doelstellingen die de prestaties van een organisatie op verschillende gebieden meten.
 • Balanced Scorecard: Een strategisch managementinstrument dat de prestaties van een organisatie meet aan de hand van verschillende perspectieven, zoals financiën, klanten, interne processen en leren en groei.
 • Risicomanagement: Het identificeren, analyseren en beheersen van risico’s die de doelstellingen van een organisatie kunnen beïnvloeden.
 • Projectmanagement: Het plannen, organiseren en beheren van projecten om de gewenste resultaten te behalen binnen de gestelde tijd en middelen.

Belang van planning en control instrumenten

Planning en control instrumenten zijn van groot belang voor organisaties om verschillende redenen:

 • Sturing: Deze instrumenten bieden organisaties de mogelijkheid om hun activiteiten te sturen en te beheersen. Ze stellen organisaties in staat om hun doelen en strategieën te vertalen naar concrete acties en om de voortgang en resultaten van deze acties te meten.
 • Monitoring: Planning en control instrumenten helpen bij het monitoren van de prestaties van een organisatie. Ze bieden inzicht in de voortgang en resultaten van activiteiten en processen, waardoor organisaties tijdig kunnen ingrijpen en bijsturen indien nodig.
 • Verbetering: Door het gebruik van planning en control instrumenten kunnen organisaties hun prestaties verbeteren. Deze instrumenten bieden inzicht in de sterke en zwakke punten van een organisatie, waardoor gerichte verbetermaatregelen genomen kunnen worden.
 • Verantwoording: Planning en control instrumenten helpen bij het afleggen van verantwoording. Ze bieden transparantie en inzicht in de prestaties van een organisatie, zowel intern als extern.

Implementatie van planning en control instrumenten

De implementatie van planning en control instrumenten vereist een gestructureerde aanpak. Hier zijn enkele stappen die organisaties kunnen volgen:

 1. Doelstellingen bepalen: Definieer de doelstellingen die de organisatie wil bereiken met behulp van planning en control instrumenten.
 2. Instrumenten selecteren: Kies de juiste instrumenten die aansluiten bij de doelstellingen en behoeften van de organisatie.
 3. Implementatieplan opstellen: Ontwikkel een plan om de instrumenten te implementeren, inclusief de benodigde middelen, tijdlijnen en verantwoordelijkheden.
 4. Training en communicatie: Zorg ervoor dat medewerkers getraind zijn in het gebruik van de instrumenten en communiceer duidelijk over het belang en de voordelen ervan.
 5. Monitoring en evaluatie: Monitor regelmatig de prestaties van de instrumenten en evalueer of ze de gewenste resultaten opleveren.
 6. Bijsturing: Indien nodig, stuur de implementatie bij en pas de instrumenten aan om beter aan te sluiten bij de behoeften van de organisatie.

Conclusie

Planning en control instrumenten zijn onmisbaar voor organisaties om hun doelen te bereiken en hun prestaties te meten. Deze instrumenten bieden sturing, monitoring, verbetering en verantwoording. Door het implementeren van de juiste instrumenten en het volgen van een gestructureerde aanpak, kunnen organisaties hun prestaties optimaliseren en succesvol zijn in een competitieve omgeving.

Plaats een reactie